Informacje o CSM

Nowe Centrum Symulacji Medycznej znajduje się w nowopowstałym budynku im. Adama Wrzoska przy ul. Rokietnickiej i zajmuje 3 piętra. Wyposażenie oraz szkolenia instruktorskie finansowane są ze wsparcia unijnego w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego głównym założeniem jest wsparcie dla kierunku lekarskiego, pielęgniarskiego i położniczego. Prace budowlane zostały współfinansowane z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS. Centrum jest jednostką ogólnouczelnianą w której odbywać się będą zajęcia ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu. Zajęcia realizowane będą w ramach pensum jednostki prowadzącej dany przedmiot.

Chociaż zajęcia metodą symulacji medycznej prowadzone są na naszej Uczelni od prawie 8 lat, nowością będą zajęcia z udziałem Standaryzowanych Pacjentów (aktorów) w specjalnie do tego zaprojektowanych pomieszczeniach. “Pacjenci” posiadają zarówno umiejętności aktorskie, kształcone pod okiem reżysera, jak i możliwość oceny postępowania studenta oraz przekazywania mu informacji zwrotnej, co ma ogromny wpływ na prawidłowy przebieg procesu kształcenia oraz pozwala na jednoczesne nauczanie zarówno odpowiedniej komunikacji (m.in. zbierania wywiadu, edukacji pacjenta, przekazywania niepomyślnych informacji itd.), jak i szerokiego spektrum umiejętności praktycznych (badanie przedmiotowe, wybrane procedury medyczne).