< Cofnij

VIII Spotkanie Informacyjne - Online

Termin spotkania: 26.06.2020, 9:00

Miejsce spotkania: platforma MS Teams

Termin rejestracji: 06.06.2020

PROGRAM SPOTKANIA

Piątek, 26 czerwca 2020 r.

09:00 - 09:15 Powitanie uczestników spotkania przez przedstawiciela Rektora UMP.

09:15 - 09:45 Wprowadzenie do tematyki spotkania – „ Finansowanie CSM – czarna dziura, co dalej z działalnością i finansowaniem jednostek?”- Łukasz Gąsiorowski.

09:45 - 11:15 I część - Prezentacja zaawansowania realizacji projektów przez beneficjentów konkursu – wystąpienie przedstawicieli uczelni dotyczące perspektywy utrzymania działalności CSM po zakończeniu finansowania unijnego (w porządku alfabetycznym 6 miast).

11:15 - 11:45 Przerwa.

11:45 - 13:15 II część - Prezentacja zaawansowania realizacji projektów przez beneficjentów konkursu – wystąpienie przedstawicieli uczelni dotyczące perspektywy utrzymania działalności CSM po zakończeniu finansowania unijnego (w porządku alfabetycznym 6 miast).

13:15 - 14:00 Perspektywa finansowa UE na lata 2021–2027 wystąpienie przedstawiciela, Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

14:00 - 14:30 Dyskusja oraz pytania przedstawicieli uczelni do reprezentanta Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia.

14:30 – 15:00 Podsumowanie spotkania.

HARMONOGRAM WYSTĄPIEŃ

Wystąpienia przedstawicieli:

09:45 - 10:00 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

10:00 – 10:15 Gdański Uniwersytet Medyczny

10:15 - 10:30 Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10:30 – 10:45 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

10:45 - 11:00 Uniwersytet Medyczny w Łodzi

11:00 - 11:15 Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

11:45 – 12:00 Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

12:00 - 12:15 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

12:15 - 12:30 Warszawski Uniwersytet Medyczny

12:30 - 12:45 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

12:45 - 13:00 Śląski Uniwersytet Medyczny

13:00 - 13:15 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu