< Cofnij

Konkursu na opracowanie scenariusza z zakresu symulacji medycznej

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, w ramach realizacji projektu:

,,Realizacja Programu Rozwojowego w zakresie Symulacji Medycznej  w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu’’ - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

ogłasza konkurs na opracowanie scenariusza z zakresu symulacji medycznej dla Standaryzowanych Pacjentów do odgrywania roli.

 

  1. W konkursie mogą wziąć udział osoby lub zespoły osób prowadzące lub mające doświadczenie w realizacji zadań dydaktycznych z wykorzystaniem technik symulacji medycznej na rzecz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwie, położnictwie,

Przesłanie zgłoszenia oraz  tematu scenariusza do 15.04.2022 r.

 

Szczegóły oraz formularz do pobrania na naszej stronie internetowej.

Do pobrania