Symulowani Pacjenci - rekrutacja

 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w tworzeniu nowej metody nauczania „Symulowany Pacjent (SP)”, która wykorzystywana jest w procesie edukacji przyszłych lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, położnych oraz innych przedstawicieli systemu opieki zdrowotnej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Metoda ta jest zachwalana przez studentów, prowadzących oraz samych Symulowanych Pacjentów, którzy otrzymują wynagrodzenie za przepracowany czas z przyszłymi medykami.

 

 Kto może wziąć udział w rekrutacji?

 • W rekrutacji może wziąć udział każdy kto chce przyczynić się do polepszenia jakości edukacji przyszłych medyków oraz spełni opisane wymagania.

Co robi Symulowany Pacjent?

 • Symulowany Pacjent wspomaga edukację studentów poprzez odgrywanie zadanych ról przez prowadzących. Przykładowo w poniedziałek może boleć Cię brzuch, a w czwartek możesz mieć duszności.

Czy aktor musi dać się zbadać?

 • Studenci badają pacjentów i na tej podstawie często stawiają diagnozę. Aktorzy wyrażają zgodę na podstawowe badanie przedmiotowe, które nie obejmuje okolic intymnych. 

Czy mój udział w zajęciach będzie nagrywany i udostępniany osobom trzecim?

 • Praca aktora opiera się na zapisie audio-video. Wszelkie nagrania służą do omówienia pracy studentów, po czym są automatycznie usuwane zgodnie z regulaminem jednostki.

Jak często będę brał udział w zajęciach?

 • Wszystko zależy od dostępności aktora, ilości zajęć i liczebności grupy studenckiej w danym miesiącu.

 W jaki sposób dowiem się o planowanych zajęciach?

 • Symulowani Pacjenci zgłaszają swoją potencjalną dostępność przez elektroniczny formularz, na podstawie którego Koordynator programu przydziela stosowne godziny i informuje o tym z wyprzedzeniem poprzez e-mail.

 Ile trwają zajęcia?

 • W zależności od rodzaju zajęć, minimalna liczba godzin w poszczególnym dniu jest nie mniejsza niż 2 godziny dydaktyczne.

Czy jest to praca na pełen etat?

 • Praca ta ma charakter dodatkowy i uzależniona jest od planu zajęć studentów.

 W jakich godzinach pracuje Symulowany Pacjent?

 • Aktorzy pracują podczas zajęć ze studentami i to ich plan jest punktem odniesienia. Zajęcia zaczynają się najwcześniej o 8:00 i kończą się zazwyczaj do 19:00. Grafik jest ustalany pod indywidualne predyspozycje aktora. Jeśli ktoś ma wolne tylko popołudnia, to tylko wtedy przydzielone zostaną mu zadania.

Czy za udział w projekcie przewidywane jest wynagrodzenie?

 • Tak, każdy Symulowany Pacjent otrzymuje wynagrodzenie za godziny spędzone na zajęciach ze studentami.

Na jak długo będę zatrudniony?

 • Zatrudnienie odbywa się w oparciu o umowę zlecenie, która obowiązuje do końca trwania projektu. Na koniec miesiąca wystawiany jest rachunek, który opiewa na liczbę przepracowanych godzin w tym okresie.

Gdzie odbywają się zajęcia?

 • Zajęcia odbywają się w Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Rokietnickiej 7 

 

 

Aby wziąć udział w dwuetapowej rekrutacji należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy, ankietę oraz przesłać list motywacyjny. Dokumenty prosimy przesłać drogą mailową (sekretariatcsm@ump.edu.pl) lub za pomocą poczty tradycyjnej (Centrum Symulacji Medycznej; ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań).

  

 

 

Do pobrania