Zapisy na zajęcia

Celem rezerwacji zajęć prosimy o wypełnienie formularza rezerwacji i odesłanie go na adres: sekretariatcsm@ump.edu.pl

Potwierdzenia rezerwacji będą przesyłane na adres osoby do kontaktu podanej we wniosku oraz na adres Dziekanatu.

Przypominamy, że zajęcia w CSM realizowane są w ramach pensum jednostki prowadzącej przedmiot.

 

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia pierwszych zajęć jest odbycie obowiązkowego szkolenia organizacyjno-technicznego przeprowadzonego przed pierwszymi zajęciami w Centrum Symulacji, na którym również zaprogramowana zostanie "brązowa" karta pracownicza.

 

Do pobrania