Zapisy na zajęcia

Jednostki zainteresowane rezerwacją sal symulacyjnych na zajęcia proszone są o wypełnienie załączonego fomularza i przesłanie go na adres sekretariatcsm@ump.edu.pl. Informacje zwrotne dotyczące zgłoszonych wniosków rezerwacyjnych będą przesyłane na adres osoby do kontaktu podanej we wniosku oraz na adres Dziekanatu.

Przypominamy, że zajęcia w CSM realizowane są w ramach pensum jednostki prowadzącej przedmiot.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia zajęć jest odbycie obowiązkowego szkolenia organizacyjno-technicznego. 

 

Formularz zapsisów - do pobrania

Do pobrania