Sale

Centrum Symulacji Medycznej w Poznaniu posiada wysoce multidyscyplinarny charakter. Sale począwszy od niskiej, a skończywszy na wysokiej wierności rozmieszczone są na wszystkich trzech poziomach.

 

 

 

 

 

 

 

 

Symulowana karetka, mieszkanie oraz garaż wraz z samochodem wypadkowym znajdują się na drugim piętrze. Na tym poziomie znajdziemy również salę ze sprzętem VR (Virtual Reality) oraz m. in. salę do ćwiczeń umiejętności położniczych, łazienkę szpitalną, sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich czy też IOM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na trzecim piętrze znajdują się sale, których adaptacja pozwala przeprowadzić zajęcia dedykowanej części dydaktyki prowadzonej przez instruktorów. Możliwe jest korzystanie między innymi z sal technicznych wyposażonych w trenażery, sali porodowej, intensywnej opieki noworodków czy też sali operacyjnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwarte, ostatnie piętro Centrum Symulacji Medycznej zostało poświęcone współpracy z Symulowanymi/ Standaryzowanymi Pacjentami. Symulowana apteka oraz kilkanaście gabinetów lekarskich, pozwala na przeprowadzenie kilku zajęć w jednym czasie. Każdy pokój jest w pełni wyposażony między innymi w kozetkę/ fotel zabiegowy, komputer oraz panel medyczny. Do dyspozycji prowadzących pozostaje pokój kontrolny, w którym mogą dbać o przebieg zajęć oraz komunikować się z każdym z 16 pokoi. Czwarte piętro to również Administracja Centrum Symulacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sale do debriefiengów znajdują się na wszystkich piętrach - to tutaj omawiane są scenariusze, wyjaśniane wątpliwości oraz procedury jakie należy stosować w przepracowywanych przypadkach.