< Cofnij

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego

W obecności przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Władz Miasta Poznania oraz innych znamienitych gości, JM Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki uroczyście wmurował akt erekcyjny pod budowę Centrum Symulacji Medycznej.

Obiekt o kubaturze ponad 28 tys. m3 powstaje w rejonie skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Rokietnicką. Jego zadaniem będzie scentralizowanie nowych technik edukacji medycznej w procesie wielodziedzinowego kształcenia studentów z Wydziałów Lekarskiego I i Nauk o Zdrowiu.

Jak podkreślił prof. dr hab. Jacek Wysocki nie ma nowoczesnej uczelni medycznej bez nowoczesnego centrum symulacji. W wieloprofilowym obiekcie będzie można przeprowadzić różne scenariusze procedur medycznych. Inwestycja ta pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku pracy oraz wzmocni praktyczne umiejętności naszych studentów. Zdobyte w ten sposób kompetencje w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności absolwentów w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu świadczonych usług.

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Wmurowanie aktu erekcyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wmurowanie aktu erekcyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Wmurowanie aktu erekcyjnego